Articles

4 October 2023
Nietypowe rozdanie: immunofluorescencja typu Full House w nefropatii lgA
Maciej Tylski, Marian Danielewicz, Anna Masajtis-Zagajewska
4 October 2023
Inercja terapeutyczna w dializoterapii – znaczenie dla pacjenta
Agnieszka Schefler, Michał Nowicki
4 October 2023
Standardy postępowania w ostrym uszkodzeniu nerek w świetle aktualizacji zaleceń NICE z 2023 r.
Katarzyna Pęczek-Bartyzel, Michał Nowicki
4 October 2023
Wątpliwości diagnostyczne i lecznicze u pacjentki z podejrzeniem zespołu hemolityczno-mocznicowego
Joanna Korzycka, Małgorzata Wągrowska-Danielewicz, Michał Nowicki
4 October 2023
Zmienność saturacji w trakcie zabiegu hemodializy u pacjentów przewlekle dializowanych
Natalia Cegielska, Aleksandra Kubas, Joanna Forycka, Karolina Harendarz, Dawid Komada, Joanna Korzycka, Michał Nowicki
18 January 2024
Zaciek płynu dializacyjnego do jamy opłucnowej w przebiegu przepukliny Bochdaleka
Aleksandra Raczyńska, Katarzyna Szczecińska, Michał Nowicki
18 January 2024
Ostre uszkodzenie nerek w przebiegu rozwarstwienia aorty typu B wg Stanford
Martyna A. Koźma-Śmiechowicz, Marta Jagodzińska, Michał Nowicki.
18 January 2024
Farmakologiczna nefroprotekcja w niecukrzycowej przewlekłej chorobie nerek – stanowisko Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w zakresie praktyki klinicznej
Tomasz Stompór, Marcin Adamczak, Ilona Kurnatowska, Beata Naumnik, Michał Nowicki, Leszek Tylicki, Agata Winiarska, Magdalena Krajewska.
18 January 2024
Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego – 15 lat działalności
Janusz Ostrowski, Bolesław Rutkowski.
18 January 2024
Przełom hiperkalcemiczny u pacjenta z wywiadem raka gruczołowego żołądka – opis przypadku
Aleksandra Raczyńska, Michał Nowicki.
18 January 2024
Dynamika zmian w obrazie psychopatologicznym u pacjentów hemodializowanych
Adam Pawlak, Zuzanna Szczypińska, Karina Marciniec.
18 January 2024
Powikłania okulistyczne u pacjentów przewlekle leczonych powtarzanymi hemodializami
Małgorzata Terlecka-Maciejewska, Dorota Daniewska.
13 March 2024
Odsłona nefrologiczna choroby IgG4-zależnej
Anna Masajtis-Zagajewska, Michał Nowicki
13 March 2024
Nowe możliwości enzymatycznej terapii zastępczej w chorobie Fabry’ego –pegunigalzydaza alfa
Michał Nowicki
13 March 2024
Nefroprotekcja w szpiczaku mnogim
Agnieszka Makówka, Michał Nowicki
13 March 2024
Migotanie przedsionków u pacjentów dializowanych – korzyści i wady terapii
Renata Naruszewicz, Jacek Rzeszotarski, Jacek Manitius, Paweł Grzelakowski