Wątpliwości diagnostyczne i lecznicze u pacjentki z podejrzeniem zespołu hemolityczno-mocznicowego

Standardy postępowania w ostrym uszkodzeniu nerek w świetle aktualizacji zaleceń NICE z 2023 r.
4 October 2023
Zmienność saturacji w trakcie zabiegu hemodializy u pacjentów przewlekle dializowanych
4 October 2023

Joanna Korzycka, Małgorzata Wągrowska-Danielewicz, Michał Nowicki

Wątpliwości diagnostyczne i lecznicze u pacjentki z podejrzeniem zespołu hemolityczno-mocznicowego

Diagnostic and treatment controversies in a patient with suspected hemolytic uremic syndrome

Joanna Korzycka, Małgorzata Wągrowska-Danielewicz, Michał Nowicki