Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego – 15 lat działalności

Farmakologiczna nefroprotekcja w niecukrzycowej przewlekłej chorobie nerek – stanowisko Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w zakresie praktyki klinicznej
18 January 2024
Przełom hiperkalcemiczny u pacjenta z wywiadem raka gruczołowego żołądka – opis przypadku
18 January 2024

Janusz Ostrowski, Bolesław Rutkowski.

Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego – 15 lat działalności

Janusz Ostrowski, Bolesław Rutkowski.

Polskie Towarzystwo Nefrologiczne (PTN) zostało powołane na założycielskim zjeździe w Bydgoszczy w 1983 roku. W 2023 roku obchodziliśmy 40-lecie działalności Towarzystwa. Po 25 latach od założenia PTN, Zarząd towarzystwa powołał, wzorem innych towarzystw, w swoich strukturach sekcję Historyczną. Nastąpiło to w listopadzie 2008 roku. Inicjatorem powołania sekcji był Profesor Andrzej Więcek, ówczesny Prezes PTN. Przewodniczącym sekcji został Profesor Bolesław Rutkowski, a sekretarzem Dr Janusz Ostrowski. W okresie 15 lat swojej działalności członkowie sekcji opublikowali ponad 100 artykułów, kilkadziesiąt razy występowali podczas polskich i zagranicznych konferencji naukowych. 15 lat działalności jest dobrą okazją do podsumowania aktywności członków sekcji.

 (NEFROL DIAL POL 2023; 27: 35-43)

Historical section of the Polish Society of Nephrology - 15 years of activity

The Polish society of Nephrology (PTN) was inaugurated at its founding meeting in Bydgoszcz in 1983, hence, in 2023, we commemorated its 40th anniversary. A significant milestone was reached 25 years later when, mirroring the practices of other esteemed societies, the Management Board established a Historical section in November 2008. The visionary behind its creation was Professor Andrzej Więcek, then the President of the PTN. Professor Bolesław Rutkowski assumed the role of chairman, with Dr Janusz Ostrowski appointed as the secretary. Over the course of 15 years, the section has made noteworthy contributions, with its members authoring over 100 articles and delivering numerous presentations at both domestic and international scientific conferences. As we mark the 15th anniversary of the section’s establishment, it presents an occasion to reflect upon and summarise the collective accomplishments of its dedicated members.

(POL NEPHROL DIAL 2023; 27: 35-43)