Nietypowe rozdanie: immunofluorescencja typu Full House w nefropatii lgA

Inercja terapeutyczna w dializoterapii – znaczenie dla pacjenta
4 October 2023

Maciej Tylski, Marian Danielewicz, Anna Masajtis-Zagajewska

Nietypowe rozdanie: immunofluorescencja typu Full House w nefropatii lgA

An unusual deal: Full House immunofluorescence in lgA nephropathy

Maciej Tylski, Marian Danielewicz, Anna Masajtis-Zagajewska