Powikłania okulistyczne u pacjentów przewlekle leczonych powtarzanymi hemodializami

Dynamika zmian w obrazie psychopatologicznym u pacjentów hemodializowanych
18 January 2024
Odsłona nefrologiczna choroby IgG4-zależnej
13 March 2024

Małgorzata Terlecka-Maciejewska, Dorota Daniewska.

Powikłania okulistyczne u pacjentów przewlekle leczonych powtarzanymi hemodializami

Małgorzata Terlecka-Maciejewska, Dorota Daniewska.

 

Artykuł przedstawia przegląd zmian okulistycznych u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek poddawanych przewlekłej hemodializoterapii. Zmiany te wynikają z obecności chorób towarzyszących w tym cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, samej mocznicy i innych chorób oraz z zaburzeń homeostazy płynów i elektrolitów występujących podczas hemodializ. W artykule omówiono wpływ hemodializ na ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz występowanie zmian w przednim segmencie oka, zaćmę, obrzęk plamki żółtej i neuropatię nerwu wzrokowego. Hemodializoterapia wpływa na występowanie niektórych powikłań okulistycznych, co podkreśla potrzebę dalszych badań w celu zapobiegania tym powikłaniom.

(NEFROL DIAL POL 2023; 27: 19-23)

 

The ocular complications in maintenance hemodialysis patients

The article reviews the ocular pathologies in patients with end stage kidney disease undergoing regular hemodialysis. The reason for these oculopathies are both fluctuations in fluid and electrolyte homeostasis caused by hemodialysis procedure, and concurrent diseases - diabetes, hypertension, chronic kidney failure and others. In this article we discuss the impact of hemodialysis on intraocular pressure and its putative impact on the pathologies of the anterior segment of eye, cataracts, macular edema, and optic nerve neuropathy. Chronic hemodialysis therapy and end stage kidney disease influence ocular pathologies, which warrants further research to better prevention.

(POL NEPHROL DIAL 2023; 27: 19-23)