Zaciek płynu dializacyjnego do jamy opłucnowej w przebiegu przepukliny Bochdaleka

Zmienność saturacji w trakcie zabiegu hemodializy u pacjentów przewlekle dializowanych
4 October 2023
Ostre uszkodzenie nerek w przebiegu rozwarstwienia aorty typu B wg Stanford
18 January 2024

Aleksandra Raczyńska, Katarzyna Szczecińska, Michał Nowicki

Zaciek płynu dializacyjnego do jamy opłucnowej w przebiegu przepukliny Bochdaleka

Pleuroperitoneal leak-related hydrothorax due to Bochdalek hernia

Aleksandra Raczyńska, Katarzyna Szczecińska, Michał Nowicki.