Przełom hiperkalcemiczny u pacjenta z wywiadem raka gruczołowego żołądka – opis przypadku

Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego – 15 lat działalności
18 January 2024
Dynamika zmian w obrazie psychopatologicznym u pacjentów hemodializowanych
18 January 2024

Aleksandra Raczyńska, Michał Nowicki.

Przełom hiperkalcemiczny u pacjenta z wywiadem raka gruczołowego żołądka – opis przypadku

Aleksandra Raczyńska, Michał Nowicki.

 

Hiperkalcemia jest jednym z najczęstszych, zagrażających życiu powikłań choroby nowotworowej. Rzadko występuje u chorych na nowotwory przewodu pokarmowego, w tym szczególnie na raka żołądka. Najczęstszą przyczyną hiperkalcemii jest wytwarzanie białka podobnego do parathormonu przez komórki nowotworowe, a kolejną jest miejscowa osteoliza związana z przerzutami do kości. Objawy hiperkalcemii początkowo są niecharakterystyczne i mogą sugerować postęp choroby nowotworowej. Przedstawiono przypadek 66-letniego pacjenta z wywiadem niskozróżnicowanego raka gruczołowego żołądka, u którego w trakcie hospitalizacji obserwowano gwałtownie narastające zaburzenia świadomości w przebiegu przełomu hiperkalcemicznego.


(NEFROL DIAL POL 2023; 27: 30-34)

Hypercalcemic crisis in a patient with a history of gastric adenocarcinoma - a case report

Hypercalcemia is one of the most common life-threatening complications of cancer. It rarely affects patients with gastrointestinal cancers, in particular gastric cancers. Its main cause is the production of parathormone-like protein by tumor cells, less commonly local osteolysis associated with bone metastasis. Symptoms of hypercalcemia are initially uncharacteristic and may suggest cancer progression. We describe a case of a 66-year-old patient with a history of poorly differentiated gastric adenocarcinoma who presented with rapidly increasing disturbances of consciousness in the course of hypercalcemic crisis.

(POL NEPHROL DIAL 2023; 27: 30-34)