zjazd xiv ptnII
Home
ISN-WKD22-Twitter-PostDoctors-Medical
Home
Prof. Michał Nowicki

Chciałbym bardzo podziękować Panu Profesorowi Władysławowi Sułowiczowi za stworzenie i wieloletnie prowadzenie czasopisma Nefrologia i dializoterapia polska, które stało się rzetelnym źródłem wiedzy dla kilku już pokoleń polskich nefrologów.

Dzięki ogromnej pracy Pana Profesora Sułowicza i Zespołu Redakcyjnego, a także członków Rady Naukowej udało się stworzyć czasopismo, które niezmiennie promowało polską nefrologię i to pomimo wielu trudności na rynku wydawniczym i rosnącej konkurencji. Państwa zaś bardzo zachęcam do czytania i publikowania w Nefrologii i dializoterapii polskiej, gdyż tylko z Państwa udziałem czasopismo będzie mogło się rozwijać dla dobra naszego środowiska.

By Professor Michał Nowicki
Editor-in-chief

Current issue

Vol. 25 issue 3


    parallax background
     

    See the instructions for authors


    LEARN MORE