60 lat Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego – historia towarzystwa oraz rola polskich nefrologów

Plamica uniesiona jako manifestacja skórna krioglobulinowego zapalenia naczyń z kłębuszkowym zapaleniem nerek
13 March 2024
Komentarz redakcyjny do raportu „Aktualny stan leczenia nerkozastępczego w Polsce –2023″
19 June 2024

Natalia Cegielska, Ewa Pawłowicz-Szlarska, Michał Nowicki

60 lat Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego – historia towarzystwa oraz rola polskich nefrologów

Natalia Cegielska, Ewa Pawłowicz-Szlarska, Michał Nowicki

Historia Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego, które jest dziś jednym z największych stowarzyszeń nefrologicznych na świecie, sięga lat 60. XX wieku. Pomysłodawcami powstania Towarzystwa, które początkowo nosiło nazwę West European Dialysis Association byli profesorowie David Kerr, Stanley Shaldon i William Drukker. Początkowo głównymi obszarami działalności Towarzystwa były dializoterapia i transplantologia, jednak już podczas zjazdu w 1973 roku odbyła się pierwsza osobna sesja nefrologiczna. w 1982 roku zmieniono nazwę tej organizacji na European Renal Association–European Dialysis and Transplant Association (ERA- EDTA). w 1986 r. utworzono oficjalne czasopismo Towarzystwa “Nephrology Dialysis Transplantation”. W 2021 roku zmieniono nazwę Towarzystwa na European Renal Association (ERA), pod którą znane jest obecnie. w pracach europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego od początku jego istnienia aktywny udział brali Polacy – pierwszym z nich, piastującym ważne stanowisko w strukturach stowarzyszenia był profesor Tadeusz orłowski. Kolejnym zasłużonym członkiem ERA-EDTA był profesor Franciszek Kokot, który zasiadał w Zarządzie przez niemal dekadę. Wśród współcześnie działających polskich naukowców profesorowie Ryszard Gellert, Andrzej Więcek, Marian Klinger, Jolanta Małyszko oraz Marcin Adamczak pełnili lub nadal pełnią ważne funkcje w strukturach ERA, profesor Andrzej Więcek był Prezydentem ERA-EDTA w latach 2014-2017. Dziewięcioro polskich naukowców zostało odznaczonych tytułem Distinguished Fellow of the ERA (FERA).

(NEFROL DIAL POL 2023; 27: 120-126)

60 years of European Renal Association – history of the society and the role of Polish nephrologists

The history of the European Renal Association, which is one of the largest nephrological societies in the world, dates back to the 1960s. Originators of the association, which was initially called the West European Dialysis Association, were professors David Kerr, Stanley Shaldon and William Drukker. Initially, the main fields of interest of the society were dialysis therapy and transplantation, but during the congress in 1973 the first session devoted exclusively to nephrology took place. In 1982, the name of the association was changed to European Renal Association–European Dialysis and Transplant association (ERA-EDTA). In 1986, the official journal of the society “Nephrology Dialysis Transplantation” was created. In 2021, the name of the association was changed to the European Renal Association (ERA), as it is currently known. Polish scientists have actively participated in the work of the European Renal Association from the beginning of its existence - the first to hold an important position in the association’s structures was professor Tadeusz Orłowski. Another distinguished member of the ERA-EDTA was Professor Franciszek Kokot, who sat on the council for almost a decade. Among contemporary Polish scientists, professors Ryszard Gellert, Andrzej Więcek, Marian Klinger, Jolanta Małyszko and Marcin Adamczak performed or still perform important functions in the structures of ERA, professor Andrzej Więcek was the President of ERA-EDTA in 2014-2017. Nine Polish nephrologists were awarded the title of Distinguished Fellow of the ERA (FERA).

(POL NEPHROL DIAL 2023; 27: 120-126)