Current status of renal replacement therapy in Poland in 2020

Low-protein diets and ketoanalogues of amino acids in the treatment of chronic kidney disease – position of the Executive Board of the Polish Society of Nephrology
23 June 2021
Excessive daytime sleepiness and risk of sleep apnea in non-obese kidney transplant and chronic dialysis patients
23 June 2021

Alicja Dębska-Ślizień Bolesław Rutkowski Piotr Jagodziński Przemysław Rutkowski Jolanta Przygoda Dorota Lewandowska Jarosław Czerwiński Artur Kamiński Ryszard Gellert

Current status of renal replacement therapy in Poland in 2020

Alicja Dębska-Ślizień
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Bolesław Rutkowski
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Piotr Jagodziński
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Przemysław Rutkowski
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Jolanta Przygoda
POLTRANSPLANT

Dorota Lewandowska
POLTRANSPLANT

Jarosław Czerwiński
POLTRANSPLANT

Artur Kamiński
POLTRANSPLANT

Ryszard Gellert
Konsultant Krajowy w dziedzinie Nefrologii, Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Aktualny stan dializoterapii w Polsce – 2020
(NEFROL DIAL POL. 2021; 25: 7-20)

Current status of renal replacement therapy in Poland in 2020
(NEPROL DIAL POL. 2021; 25: 7-20)