Plamica uniesiona jako manifestacja skórna krioglobulinowego zapalenia naczyń z kłębuszkowym zapaleniem nerek

Nietypowy obraz nefropatii błoniastej w przebiegu choroby IgG4-zależnej
13 March 2024
60 lat Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego – historia towarzystwa oraz rola polskich nefrologów
13 March 2024

Katarzyna Szczecińska, Małgorzata Wajdlich, Michał Nowicki

Plamica uniesiona jako manifestacja skórna krioglobulinowego zapalenia naczyń z kłębuszkowym zapaleniem nerek
(NEFROL DIAL POL 2023; 27: 118-119)


Palpable purpura as cutaneous manifestation of cryoglobulinemic vasculitis with glomerulonephritis
(POL NEPHROL DIAL 2023; 27: 118-119)

Katarzyna Szczecińska, Małgorzata Wajdlich, Michał Nowicki