26 February 2021
Current status of renal replacement therapy in Poland in 2019
Alicja DĘBSKA-ŚLIZIEŃ, Bolesław RUTKOWSKI, Przemysław RUTKOWSKI, Piotr JAGODZIŃSKI, Grzegorz KOREJWO, Jolanta PRZYGODA, Dorota LEWANDOWSKA, Jarosław CZERWIŃSKI, Artur KAMIŃSKI, Ryszard GELLERT
26 February 2021
Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w sprawie szczepienia przeciw SARS-CoV-2 u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz po transplantacji nerki
Karolina Kędzierska-Kapuza, Marcin Adamczak, Alicja Dębska-Ślizień, Ryszard Gellert, Krzysztof Hoppe, Magdalena Krajewska, Ilona Kurnatowska, Mariusz Kusztal, Jolanta Małyszko, Michał Nowicki, Ewa Pawłowicz, Bolesław Rutkowski, Przemysław Rutkowski, Krzysztof Schwermer, Tomasz Stompór, Andrzej Oko
26 February 2021
IgA nephropathy
Magdalena Durlik
26 February 2021
Progress in the diagnosis and treatment of C3 glomerulopathy
Bogusław Walatek, Władysław Sułowicz
26 February 2021
Rare glomerulopathies
Barbara Bułło-Piontecka
26 February 2021
Morphological diagnosis of glomerulopathies
Agnieszka Perkowska-Ptasińska