Current status of renal replacement therapy in Poland in 2019

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w sprawie szczepienia przeciw SARS-CoV-2 u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz po transplantacji nerki
26 February 2021

Alicja DĘBSKA-ŚLIZIEŃ, Bolesław RUTKOWSKI, Przemysław RUTKOWSKI, Piotr JAGODZIŃSKI, Grzegorz KOREJWO, Jolanta PRZYGODA, Dorota LEWANDOWSKA, Jarosław CZERWIŃSKI, Artur KAMIŃSKI, Ryszard GELLERT

Current status of renal replacement therapy in Poland in 2019

Alicja DĘBSKA-ŚLIZIEŃ1, Bolesław RUTKOWSKI1, Przemysław RUTKOWSKI1, Piotr JAGODZIŃSKI1, Grzegorz KOREJWO1, Jolanta PRZYGODA2, Dorota LEWANDOWSKA2, Jarosław CZERWIŃSKI2, Artur KAMIŃSKI2, Ryszard GELLERT3

1Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
2POLTRANSPLANT
3Konsultant Krajowy w dziedzinie Nefrologii, Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Aktualny stan dializoterapii w Polsce – 2019

(NEPROL DIAL POL. 2020; 24: 38-50)

Current status of renal replacement therapy in Poland in 2019

(NEPROL DIAL POL. 2020; 24: 38-50)