Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w sprawie szczepienia przeciw SARS-CoV-2 u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz po transplantacji nerki

Current status of renal replacement therapy in Poland in 2019
26 February 2021
IgA nephropathy
26 February 2021

Karolina Kędzierska-Kapuza, Marcin Adamczak, Alicja Dębska-Ślizień, Ryszard Gellert, Krzysztof Hoppe, Magdalena Krajewska, Ilona Kurnatowska, Mariusz Kusztal, Jolanta Małyszko, Michał Nowicki, Ewa Pawłowicz, Bolesław Rutkowski, Przemysław Rutkowski, Krzysztof Schwermer, Tomasz Stompór, Andrzej Oko

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w sprawie szczepienia przeciw SARS-CoV-2 u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz po transplantacji nerki

Karolina Kędzierska-Kapuza, Marcin Adamczak, Alicja Dębska-Ślizień, Ryszard Gellert, Krzysztof Hoppe, Magdalena Krajewska, Ilona Kurnatowska, Mariusz Kusztal, Jolanta Małyszko, Michał Nowicki, Ewa Pawłowicz, Bolesław Rutkowski, Przemysław Rutkowski, Krzysztof Schwermer, Tomasz Stompór, Andrzej Oko

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w sprawie szczepienia przeciw SARS-CoV-2 u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz po transplantacji nerki

(NEFROL DIAL POL. 2020; 24: 37)