Morphological diagnosis of glomerulopathies

Rare glomerulopathies
26 February 2021

Agnieszka Perkowska-Ptasińska

Morphological diagnosis of glomerulopathies

Agnieszka Perkowska-Ptasińska

Pracownia Histopatologii Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny

Morfologiczna diagnostyka glomerulopatii

(NEFROL DIAL POL. 2020; 24: 67-75)

Morphological diagnosis of glomerulopathies

(NEPROL DIAL POL. 2020; 24: 67-75)