51st ERA–EDTA Congress in Amsterdam, 2014. Summary of Polish nephrologists participation

Resistant malignant hypertension as the cause of heart failure and recurring pulmonary oedema in patient after unilateral nephrectomy – case report
7 May 2021
Report on 21st Scientific and Educational Conference of the Polish Society of Nephrology, Lublin, June 12–14, 2014
7 May 2021

Janusz Ostrowski Bolesław Rutkowski

51st ERA–EDTA Congress in Amsterdam, 2014. Summary of Polish nephrologists participation

Janusz Ostrowski
NZOZ Stacja Dializ DIAVERUM we Włocławku
Dyrektor Medyczny: Dr n. med. Janusz Ostrowski

Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Przewodniczący Sekcji: Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowsk

Bolesław Rutkowski
NZOZ Stacja Dializ DIAVERUM we Włocławku
Dyrektor Medyczny: Dr n. med. Janusz Ostrowski

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski51 kongres ERA–EDTA w Amsterdamie w 2014 roku. Podsumowanie udziału polskich nefrologów

Niniejsze opracowanie podsumowujące 51 Kongres ERA - EDTA jest już piątym od czasu powołania Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Dotyczy ono Kongresu, który odbył się ponownie w Amsterdamie w Holandii po 18 latach przerwy. Kongres odbywał się w dniach od 31 maja do 3 czerwca 2014 roku i ponownie cieszył się wielką popularnością nie tylko wśród europejskich nefrologów. Dla Polaków najważniejszym wydarzeniem był moment objęcia przez Profesora Andrzeja Więcka funkcji Prezydenta ERA - EDTA co oznacza, że Polak będzie po raz pierwszy w historii Towarzystwa otwierał 52 Kongres ERA - EDTA w Londynie w 2015 roku.
(NEFROL. DIAL. POL. 2015, 19, 92-95)

51st ERA–EDTA Congress in Amsterdam, 2014. Summary of Polish nephrologists participation

This article summarising the 51st ERA-EDTA Congress is already the fifth one of the series since the establishment of the Historical Section of the Polish Society of Nephrology. It is an attempt to depict the Congress held between 31 May and 3 June 2014 in Amsterdam, the Netherlands after 18 years’ break of this country being the host. Again, it was readily frequented by nephrologists not only from Europe. For the Polish group, the most prominent moment came when Professor Andrzej Więcek was appointed President of ERA-EDTA, which means that, for the first time in the Society’s history, it will be a Pole to open the ERA-EDTA Congress coming up in London 2015.
(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 92-95)