Resistant malignant hypertension as the cause of heart failure and recurring pulmonary oedema in patient after unilateral nephrectomy – case report

Multi-organ consequences of uraemic compound accumulation
7 May 2021
51st ERA–EDTA Congress in Amsterdam, 2014. Summary of Polish nephrologists participation
7 May 2021

Kinga Kempisty Jolanta Małyszko Maciej Południewski Katarzyna Łagoda Hanna Bachórzewska-Gajewska Sławomir Dobrzycki

Resistant malignant hypertension as the cause of heart failure and recurring pulmonary oedema in patient after unilateral nephrectomy – case report

Kinga Kempisty
Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki

Jolanta Małyszko
II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Jolata Małyszko

Maciej Południewski
Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki

Katarzyna Łagoda
Zakład Medycyny Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Hanna Bachórzewska-Gajewska

Hanna Bachórzewska-Gajewska
Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki

Zakład Medycyny Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Hanna Bachórzewska-Gajewska

Sławomir Dobrzycki
Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki

Oporne złośliwe nadciśnienie tętnicze jako przyczyna niewydolności krążenia i nawracających obrzęków płuc u pacjentki po przebytej jednostronnej nefrektomii - opis przypadku

Zwężenie tętnicy nerkowej (RAS) jest jedną z najczęstszych przyczyn wtórnej postaci nadciśnienia tętniczego. Pacjenci z RAS stanowią grupę bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Dotychczasowe badania randomizowane nie potwierdziły jednoznacznie skuteczności leczenia rewaskularyzacyjnego w tej grupie pacjentów. Przedstawiony przypadek jest przykładem konieczności, skuteczności i wymiernych korzyści leczenia rewaskularyzacyjnego w pewnej populacji pacjentów.
(NEFROL. DIAL. POL. 2015, 19, 87-91)

Resistant malignant hypertension as the cause of heart failure and recurring pulmonary oedema in patient after unilateral nephrectomy – case report

Renal artery stenosis (RAS) is one of the main causes of secondary hypertension. Patients with RAS are qualified as the highest cardiovascular risk group. So far the randomized clinical trials do not clearly confirm the effectiveness of the revascularization therapy in these patients. The presented case is an example of necessity, effectiveness and benefits of renal artery stenting in some specific group of patients with RAS.
(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 87-91)