Report on 21st Scientific and Educational Conference of the Polish Society of Nephrology, Lublin, June 12–14, 2014

51st ERA–EDTA Congress in Amsterdam, 2014. Summary of Polish nephrologists participation
7 May 2021
A creation story of the first machine for quotidian home hemodialysis
7 May 2021

Janusz Ostrowski Bolesław Rutkowski

Report on 21st Scientific and Educational Conference of the Polish Society of Nephrology, Lublin, June 12–14,
2014

Janusz Ostrowski
Stacja Dializ DIAVERUM we Włocławku
Dyrektor Medyczny: Dr n. med. Janusz Ostrowski

Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Przewodniczący Sekcji: Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski

Bolesław Rutkowski
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski

Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Przewodniczący Sekcji: Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski

Sprawozdanie z XXI Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Lublin 12–14 czerwca 2014 r.

Report on 21st Scientific and Educational Conference of the Polish Society of Nephrology, Lublin, June 12–14,
2014