Vascular access- what’s next?

Serum cardiac troponin T concentration and selected demographic, clinical and laboratory parameters in patients treated with hemodiafiltration on-line
5 May 2021
Physiology of thyroid hormones and causes thyroid disorders in chronic renal failure
5 May 2021

Joanna Dolipska Katarzyna Krzanowska Marcin Krzanowski

Vascular access- what’s next?

Joanna Dolipska
Katarzyna Krzanowska
Marcin Krzanowski


Katedra i Klinika Nefrologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz

Dostęp naczyniowy- co dalej?

Od lat wzrasta populacja chorych ze schyłkową niewydolnością nerek wymagających leczenia nerkozastępczego. Najlepszą opcją terapeutyczną dla tych pacjentów pozostaje przeszczepienie nerki, jednak większość z nich leczona jest dializami (głównie hemodializą). Kluczowym problemem dotyczącym opieki nad hemodializowanym chorym jest zapewnienie dostępu naczyniowego, który umożliwi odpowiedni, powtarzalny przepływ krwi przez dializator oraz posiadać długi okres używalności i nie powodować powikłań. Złotym standardem pozostaje wytworzenie przetoki tętniczo żylnej z naczyń własnych. Wraz z postępem nauki poszerza się zakres dostępnych możliwości, zarówno na etapie zakładania dostępu jak i utrzymywania jego żywotności. W niniejszym artykule zaprezentowano aktualnie istniejące rodzaje dostępów naczyniowych. Cewniki permanentne o odmiennym kształcie, pokryte specjalną powłoką, zabezpieczane różnymi substancjami, zakładane z nietypowego dojścia, nowoczesne protezy naczyniowe, w tym proteza HeRO lub drukowane naczynia i tkanki to zagadnienia dotyczące przyszłości dostępów naczyniowych poruszane w tej pracy.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 254-257)

Vascular access- what’s next?

The population of patients with end stage renal disease required renal replacement therapy is growing. The best therapeutic option still persists kidney transplantation, but majority of them is treated by dialysis (especially hemodialysis). One of the crucial problems in management of patients undergoing hemodialysis is a vascular access which should deliver adequate, repetitive blood flow to the dialyzer, have long patency and minimal complication. The gold standard of permanent vascular access is arteriovenous fistula. The range of therapeutic options extends with science advance. In this article wide spectrum of actual, available vascular access is presented. Different catheter shape, covered or locked with various substances, unusual placement or techniques of implantation, novel devices such as Hemoaccess Reliable Outflow (HeRO), printed vessels or tissues are discussed below.
(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 254-257)