Patient after kidney transplantation returned to peritoneal dialysis

Nephroprotective potential of oral hypoglycemic agents
5 May 2021
Prof. Olgierd Smoleński – in memoriam (1937-2015)
5 May 2021

Małgorzata Banaszkiewicz Katarzyna Krzanowska Piotr Jaśkowski Marcin Krzanowski Eve Chowaniec Przemysław Miarka Władysław Sułowicz

Patient after kidney transplantation returned to peritoneal dialysis

Małgorzata Banaszkiewicz
Katarzyna Krzanowska
Piotr Jaśkowski
Marcin Krzanowski
Eve Chowaniec
Przemysław Miarka
Władysław Sułowicz

Katedra i Klinika Nefrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum, Kraków
Kierownik: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz

Pacjent po przeszczepieniu nerki ponownie dializowany otrzewnowo

Dializoterapia otrzewnowa stanowi jedną z dostępnych opcji terapeutycznych schyłkowej niewydolności nerek. Tą metodę wybiera około 11% pacjentów leczonych nerkozastępczo. Preferowana jest głównie przez osoby młode, pragnące uniezależnić swoje życie od stałych wizyt w stacji dializ, pracować zawodowo lub kontynuować edukację oraz prowadzić aktywny tryb życia.
Może być również wykorzystywana jako terapia pomostowa przed kolejnym przeszczepieniem nerki u pacjentów, którzy powracają do dializoterapii po utracie przeszczepu. Jest to ważna informacje w świetle danych świadczących o tym, że aktualnie około 20-40% pacjentów oczekujących na przeszczep to osoby po utracie funkcji nerki przeszczepionej. Przedstawiono opis przypadku 58-letniego mężczyzny z przewlekłą chorobą nerek własnych w stadium 5 w przebiegu przewlekłego kłębuszkowego zapalenia nerek. Pacjent początkowo leczony dializoterapią otrzewnową po zaprzestaniu funkcjonowania nerki przeszczepionej powrócił do tej metody leczenia i kontynuował ją przez okres kolejnych 7 lat.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 269-272)

Patient after kidney transplantation returned to peritoneal dialysis

Peritoneal dialysis is one of the available treatment options for end-stage renal disease. About 11% of patients treated with renal replacement therapy are choosing this method. Peritoneal dialysis is preferred mostly by young people, who want to independent their life from permanent visits in dialysis unit, work professionally or continue education and lead an active mood of life. Also it can be use as a bridging therapy before next kidney transplantation in patients, who failed previous graft. It is important information in the light of date proclaimed that currently 20-40% of patients waiting for kidney transplantation are people after allograft loss. We present a case of 58 year old man with chronic kidney disease in stage 5 in consequence of glomerulonephritis. Initially patient was treated by peritoneal dialysis, after allograft loss was returned to this method of treatment and continued it for period of 7 years.
(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 269-272)