Prof. Olgierd Smoleński – in memoriam (1937-2015)

Patient after kidney transplantation returned to peritoneal dialysis
5 May 2021
Gabriel Richet (1916-2014) – in memoriam
5 May 2021

Małgorzata Banaszkiewicz Katarzyna Krzanowska Piotr Jaśkowski Marcin Krzanowski Eve Chowaniec Przemysław Miarka Władysław Sułowicz

Prof. Olgierd Smoleński - in memoriam (1937-2015)

Bolesław Rutkowski
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. dr hab. Bolesław Rutkowski

Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Przewodniczący: Prof. dr hab. Bolesław Rutkowski

Janusz Ostrowski
Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Przewodniczący: Prof. dr hab. Bolesław Rutkowski

III Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku
Ordynator: Dr med. Janusz Ostrowski


Magdalena Durlik
Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: Prof. dr hab. Magdalena Durlik

Marian Klinger
Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: Prof. dr hab. Marian Klinger

Teresa Rydzyńska
Fresenius Nephrocare Poznań
Dyrektor: Dr farm. Teresa Rydzyńska

Wspomnienie o prof. Olgierdzie Smoleńskim (1937-2015)

 

Prof. Olgierd Smoleński - in memoriam (1937-2015)