Nephroprotective potential of oral hypoglycemic agents

Renal replacement therapy and costs
5 May 2021
Patient after kidney transplantation returned to peritoneal dialysis
5 May 2021

Ewa Pikulska-Chrobak Jakub Wójcik Roman Kuźniewicz Ewa Żukowska-Szczechowska Władysław Grzeszczak Grzegorz Wystrychowski

Nephroprotective potential of oral hypoglycemic agents

Ewa Pikulska-Chrobak
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami Diagnostyki Kardiologicznej oraz Diabetologii, Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
Kierownik: Dr hab. med. Andrzej Madej


Jakub Wójcik
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik:Prof. dr hab. med. Władysław Grzeszczak

Roman Kuźniewicz
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik:Prof. dr hab. med. Władysław Grzeszczak

Ewa Żukowska-Szczechowska
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik:Prof. dr hab. med. Władysław Grzeszczak

Władysław Grzeszczak
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik:Prof. dr hab. med. Władysław Grzeszczak

Grzegorz Wystrychowski
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik:Prof. dr hab. med. Władysław Grzeszczak

Potencjał nefroprotekcyjny doustnych leków przeciwcukrzycowych

Jak dotąd leczenie nefropatii cukrzycowej opiera się na leczeniu cukrzycy i typowym dla każdego schorzenia kłębuszkowego postępowaniu nefroprotekcyjnym, obejmującym m.in. blokadę układu renina-angiotensyna-aldosteron. Mimo dowodów na redukcję ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych, wyniki badań klinicznych nie wskazują na niezależny od wpływu na glikemię efekt nefroprotekcyjny metforminy. Nadziei na przełom w zapobieganiu i leczeniu cukrzycowej choroby nerek upatruje się w lekach inkretynowych i inhibitorach kotransportera sodowo-glukozowego. Chociaż niedawne doniesienia dotyczące skuteczności klinicznej analogów GLP-1 i inhibitorów SGLT2 w tym aspekcie są obiecujące, uderza rozbieżność między korzystnymi efektami nerkowymi leków przeciwcukrzycowych obserwowanymi w badaniach podstawowych a ich brakiem (metformina, większość inhibitorów DPP-4) lub mniejszym niż spodziewany wymiarem w próbach klinicznych. Receptą na te niepowodzenia
mogłoby być uzupełnienie weryfikacji klinicznej leków o badania w grupach pacjentów, u których stwierdza się największego stopnia zaburzenia procesów na które leki te oddziałują korzystnie w badaniach podstawowych. Efektem tego mogłoby być indywidualizowane, a przez to skuteczniejsze zapobieganie i leczenie nefropatii cukrzycowej w oparciu o bogaty zbiór już dostępnych leków.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 265-268)

Renal replacement therapy and costs

Renal replacement therapy consists of three complementary modalities: hemodialysis, peritoneal dialysis and kidney transplantation (KTx). This is one of the youngest and most costly procedures in medicine. Number of patients
requiring renal replacement therapy is growing by 5-7% yearly, therefore it requires to implement the appropriate strategies in healthcare system. Complex care of end-stage kidney failure should be priority. In the review costs of renal replacement therapy are discussed and alternative strategies to lower the costs without affecting mortality and quality of life are presented.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 262-264)