Oral anticoagulants in stroke and death prevention in dialysis patients with atrial fibrillation – are benefits higher than risk?

Kidneys involvement in antiphospholipid syndrome
16 April 2021
Contrast-induced acute kidney injury in patient with anterolateral myocardial infarction with ST-elevation treated with primary angioplastye
16 April 2021

Dorota Zielińska Paweł PoznańskI Oktawia Mazanowska

Oral anticoagulants in stroke and death prevention in dialysis patients with atrial fibrillation - are benefits
higher than risk?

Dorota Zielińska
Paweł Poznański
Oktawia Mazanowska

Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Kierownik: Prof. dr hab. med. Marian Klinger

Doustne antykoagulanty w prewencji udaru mózgu i zgonu u chorych dializowanych z migotaniem przedsionków – czy korzyści przewyższają ryzyko?

Migotanie przedsionków występuje u chorych z przewlekłą choroba nerek istotnie częściej niż w populacji ogólnej, w tym szczególnie dotyczy pacjentów dializowanych, u których pojawia się nawet w 27% przypadków, z przewagą u chorych hemodializowanych nad poddawanymi dializie otrzewnowej. Do czynników ryzyka arytmii charakterystycznych dla całej populacji dołączają się u osób dializowanych czynniki specyficzne dla zaawansowanej przewlekłej choroby nerek a także dla stosowanej w dializoterapii metody. Migotanie przedsionków jest przyczyną dodatkowego wzrostu ryzyka udaru mózgu i zgonu
przy jednoczesnym podwyższonym wyjściowo ryzyku zatorowo- zakrzepowym w tych grupach chorych oraz podwyższonym zazwyczaj ryzyku krwawienia. Stąd szczególnie trudne jest właściwe prowadzenie leczenia przeciwkrzepliwego w prewencji udaru mózgu i zgonu u pacjentów dializowanych, zwłaszcza, że nie dysponujemy jeszcze dużymi prospektywnymi badaniami , oceniającymi korzyści i ryzyko przewlekłej antykoagulacji doustnej u chorych z zaawansowaną przewlekłą chorobą nerek (st. 3-5), a co za tym idzie, nie są dostępne jasne wytyczne postępowania.
(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 136-140)

Oral anticoagulants in stroke and death prevention indialysis patients with atrial fibrillation - are benefits
higher than risk?

Atrial fibrillation is more frequent in patients with chronic kidney disease than in the general population, especially in dialysis patients, affecting up to 27% of them, predominantly patients on hemodialysis, less often patients
undergoing peritoneal dialysis. The risk factors specific to advanced chronic kidney disease patients and also to the method of dialysis used, are added to risk factors for this arrhythmia characteristic for the whole population. Atrial
fibrillation causes an additional increase in the risk of stroke and death while the risk of thromboembolic events is already rised in these patients, and on the other hand the risk of bleeding is usually higher than in general population. Considering the above, it is particularly difficult to properly administer anticoagulant therapy in stroke and death prevention in dialysis patients, especially since we do not yet have large prospective studies evaluating the benefits and risks of chronic oral anticoagulation in patients with advanced chronic renal disease ( stage 3-5). As a consequence, no clear guidelines are available.
(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 136-140)