Kidneys involvement in antiphospholipid syndrome

Manifestations of IgG4-related kidney disease – diagnosis and treatment
16 April 2021
Oral anticoagulants in stroke and death prevention in dialysis patients with atrial fibrillation – are benefits higher than risk?
16 April 2021

Ewelina Olczyk Magdalena Krajewska Marian Klinger

Kidneys involvement in antiphospholipid syndrome

Katarzyna Błachnio
Aleksandra Rymarz
Stanisław Niemczyk

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii, Wojskowy Instytut Medyczny
w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk

Zajęcie nerek w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego

Zespół antyfosfolipidowy (antiphospholipid syndrom, APS) to choroba autoimmunologiczna, której patomechanizm związany jest z obecnością przeciwciał antyfosfolipidowych, objawiająca się nawracającą zakrzepicą żylną i tętniczą oraz niepowodzeniami położniczymi. Rozróżnia się APS pierwotne (bez chorób towarzyszących) i APS wtórne, związane z inną chorobą autoimmunologiczną, jak np. toczeń rumieniowaty układowy. W przebiegu APS często dochodzi do zajęcia nerek, a zakrzepica może dotyczyć każdego poziomu unaczynienia nerek. W leczeniu stosuję się różne rodzaje antykoagulacji (heparyny wielko i drobnocząsteczkowe, doustne antykoagulanty), a w niektórych przypadkach również glikokortykosteroidy, immunoglobuliny, zabiegi terapeutycznej wymiany osocza czy przeciwciała monoklonalne. Zajęcie nerek może mieć różny obraz kliniczny. Poziom przeciwciał antyfosfolipidowych powinno się kontrolować u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek i wywiadem
zakrzepicy tętniczej lub żylnej, przygotowywanych do zabiegu transplantacji nerki.
(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 132-135)

Kidneys involvement in antiphospholipid syndrome

Antiphospholipid syndrome (APS) is an autoimmune disease, that pathomechanism is connected to the presence of antiphospholipid antibodies, and that symptoms are: venous and arterial thrombosis and obstetric
failure. One can distinguish primary APS (without concomitant diseases) and secondary associated with another autoimmune disease such as systemic lupus erythematosus. In the course of APS often one can observe renal involvement, and the thrombosis can affect any level of renal vasculation. Medicines used to cure APS are: anticoagulants (unfractioned heparin, lowmolecular-heparin and oral anticoagulants), and in some cases: corticosteroids, immunoglobulins, plasmapheresis and monoclonal antibodies. Renal involvement can present different clinical symptoms. Antiphospholipid antibodies monitoring is recommended in patients with end-stage renal disease and concomitant venous or arterial thrombosis, particularly expecting renal transplantation.
(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 132-135)