Contrast-induced acute kidney injury in patient with anterolateral myocardial infarction with ST-elevation treated with primary angioplastye

Oral anticoagulants in stroke and death prevention in dialysis patients with atrial fibrillation – are benefits higher than risk?
16 April 2021
Severe hypothyroidism imitating ANCA positive vasculitis – case report
16 April 2021

Małgorzata Zalewska-Adamiec Hanna Bachórzewska-Gajewska Jolanta Małyszk Sławomir Dobrzycki

Contrast-induced acute kidney injury in patient with anterolateral myocardial infarction with ST-elevation
treated with primary angioplastye

Małgorzata Zalewska-Adamiec
Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik: Prof.dr hab. med. Sławomir Dobrzycki

Hanna Bachórzewska-Gajewska
Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik: Prof.dr hab. med. Sławomir Dobrzycki

Zakład Medycyny Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik: Prof.dr hab. med.Hanna Bachórzewska-Gajewska

Jolanta Małyszko
II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku
Kierownik: Prof. dr hab. med. Jolanta Małyszko

Sławomir Dobrzycki
Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik: Prof.dr hab. med. Sławomir Dobrzycki

 

Ostre uszkodzenie nerek wywołane środkami kontrastowymi u pacjenta z zawałem ściany
przednio-bocznej mięśnia sercowego STEMI leczonym przezskórną angioplastyką wieńcową

Ostre uszkodzenie nerek po podaniu środków kontrastowych (CI-AKI), wcześniej nazywane nefropatią kontrastową, występuje u 1-2% pacjentów z prawidłową czynnością nerek i nawet do 25% chorych z upośledzeniem czynności nerek. Czynnikami ryzyka CI-AKI są podeszły wiek, przewlekła niewydolność serca i niestabilność hemodynamiczna, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze,
odwodnienie, przewlekłą choroba nerek, stosowanie dużej ilości środków kontrastowych wysokoosmolarnych oraz jednoczesne stosowanie innych leków nefrotoksycznych. W pracy przedstawiono opis przypadku ostrego uszkodzenia nerek u pacjenta z zawałem mięśnia sercowego leczonego pierwotną angioplastyką, oraz brak wpływu na funkcję nerek planowej przezskórnej interwencji wieńcowej wykonanej w terminie późniejszym.
(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 141-145

Contrast-induced acute kidney injury in patient with anterolateral myocardial infarction with ST-elevation
treated with primary angioplastye

Contrast-induced acute kidney injury (CI-AKI) formerly contrast nephropathy is present in 1-2% of patients with normal kidney function and up to 25% in patients with impaired kidney function. Risk factors for CI-AKI are elderly, chronic heart failure, hemodynamic instability, diabetes, hypertension, hypovolemia, chronic kidney disease, high volume of high-osmolar contrast agents, simultaneous administration of nephrotoxic medications. In the present paper a case report of CI-AKI in elderly patient with myocardial infarction wit STelevation treated with primary angioplasty is presented. No effect of elective
primary percutaneous intervention performed 6 weeks later is also discussed.
(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 141-145)