XIIth Congress of the Polish Society of Nephrology, Lodz, 16-18 June 2016. Summary

53rd ERA–EDTA Congress in Vienna, 2016 – summary of Polish nephrologists’ participation
14 April 2021
Statement of the Polish Society of Nephrology dealing with extracorporeal blood purification (apheresis) and rules of its reimbursement
16 April 2021

Janusz OSTROWSKI Bolesław RUTKOWSKI

XIIth Congress of the Polish Society of Nephrology, Lodz, 16-18 June 2016. Summary

Janusz OSTROWSKI

NZOZ Stacja Dializ DIAVERUM we Włocławku
Dyrektor Medyczny: dr hab. Janusz Ostrowski

Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski

Bolesław RUTKOWSKI

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. Alicja Dębska-Ślizień

Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski

XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Łódź, 16-18 czerwca 2016 roku. Podsumowanie

XIIth Congress of the Polish Society of Nephrology, Lodz, 16-18 June 2016. Summary