53rd ERA–EDTA Congress in Vienna, 2016 – summary of Polish nephrologists’ participation

Retroperitoneal fibrosis – an early diagnosis as a chance for the patient. Two cases report
14 April 2021
XIIth Congress of the Polish Society of Nephrology, Lodz, 16-18 June 2016. Summary
14 April 2021

Janusz OSTROWSKI Bolesław RUTKOWSKI

53rd ERA–EDTA Congress in Vienna, 2016 – summary of Polish nephrologists’ participation

Janusz OSTROWSKI

NZOZ Stacja Dializ DIAVERUM we Włocławku
Dyrektor Medyczny: dr hab. Janusz Ostrowski

Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski

Bolesław RUTKOWSKI

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. Alicja Dębska-Ślizień

Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski

53 Kongres ERA–EDTA w Wiedniu w 2016 roku – podsumowanie udziału polskich nefrologów

Niniejsza publikacja jest siódmą relacją dotyczącą udziału polskich nefrologów w corocznym kongresie Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego- -Europejskiego Towarzystwa Dializy i Transplantacji (ERA–EDTA) opracowaną
przez Sekcję Historyczną Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (PTN). Dotyczy ona 53 Kongresu, który odbył się w Wiedniu w dniach 21-24 maja 2016 roku. W kongresie wzięło udział blisko 250 polskich lekarzy. Wielu z nich aktywnie uczestniczyło we wszystkich wydarzeniach kongresowych, zaangażowanie to było porównywalne z obserwowanymi w latach ubiegłych. Czołową jednak rolę odgrywał aktualny Prezydent ERA–EDTA, prof. Andrzej Więcek.
(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 41-44)

53rd ERA–EDTA Congress in Vienna, 2016 – summary of Polish nephrologists’ participation

This is the seventh report on the participation of Polish nephrologists in the  Congress of the European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) prepared by the Historical Section of the Polish Society
of Nephrology (PTN). It concerns the 53rd Congress held in Vienna on 21-24 May 2016 which enjoyed the participation of as many as nearly 250 Polish doctors. Many of the them took an active part in all the Congress-related events, which
puts the level of interest on par with the previous editions. Nevertheless, this time the major role was played by the running President of ERA-EDTA – Prof. Andrzej Więcek.
(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 41-44)