Statement of the Polish Society of Nephrology dealing with extracorporeal blood purification (apheresis) and rules of its reimbursement

XIIth Congress of the Polish Society of Nephrology, Lodz, 16-18 June 2016. Summary
14 April 2021
Diagnosis and treatment of metabolic acidosis in patients with chronic kidney disease- experts statement
16 April 2021

Karolina Kędzierska-Kapuza Mariusz Kusztal Bogusław Walatek Krzysztof Marczewski Beata Naumnik Jolanta Małyszko Magdalena Durlik Kazimierz Ciechanowski Michał Nowicki

Statement of the Polish Society of Nephrology dealing with extracorporeal blood purification (apheresis) and
rules of its reimbursement

Karolina Kędzierska-Kapuza
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Mariusz Kusztal
Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej - Uniwersytecki Szpital
Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu

Bogusław Walatek
Oddział Kliniczny Nefrologii Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Krzysztof Marczewski
Oddział Nefrologii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu


Beata Naumnik
I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku


Jolanta Małyszko
II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem
Dializoterapii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku


Magdalena Durlik
Klinika Medycyny Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii im. T. Orłowskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Kazimierz Ciechanowski
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Michał Nowicki
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Nefrologicznego w sprawie prowadzenia terapii pozaustrojowych oczyszczania krwi (aferezy) oraz zasad ich refundacji

Statement of the Polish Society of Nephrology dealing with extracorporeal blood purification (apheresis) and
rules of its reimbursement