Retroperitoneal fibrosis – an early diagnosis as a chance for the patient. Two cases report

Acute non recovery kidney injury appearing during regular heavy resistance training supported by long creatine and androgenic steroid supplement administration – a case report
14 April 2021
53rd ERA–EDTA Congress in Vienna, 2016 – summary of Polish nephrologists’ participation
14 April 2021

Joanna MITEK Katarzyna CHROBOK Iwona BARANOWICZ-GĄSZCZYK

Retroperitoneal fibrosis – an early diagnosis as a chance for the patient. Two cases report

Dominik KŁOS

Klinika Nefrologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
Kierownik: Dr med. Wacław Bentkowski

Wacław BENTKOWSKI

Klinika Nefrologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
Kierownik: Dr med. Wacław Bentkowski

Jerzy KOPEĆ

Katedra i Klinika Nefrologii UJ CM w Krakowie
Kierownik: Prof. dr hab. Władysław Sułowicz

Włóknienie zaotrzewnowe – szybka diagnoza szansą dla pacjenta. Opis dwóch przypadków

Włóknienie zaotrzewnowe (retroperitoneal fibrosis - RF) jest chorobą należącą do grupy zapaleń okołoaortalnych, rozwijającą się w wyniku procesów autoimmunologicznych z udziałem komórek B i T CD4+. Rozplem tkanki łącznej
w przestrzeni pozaotrzewnowej obejmuje zarówno aortę brzuszną jak i narządy leżące bezpośrednio w jej sąsiedztwie. Niespecyficzny proces zapalny może generować różne objawy, z których ból przewlekły oraz stwierdzone wodonercze,
powinny skłonić do pogłębienia diagnostyki. W pracy przedstawiono dwa przypadki włóknienia zaotrzewnowego, różniące
się zarówno czasem trwania schorzenia, stopniem zaawansowania, następstwami klinicznymi oraz podatnością na leczenie.
(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 37-40)

Retroperitoneal fibrosis – an early diagnosis as a chance for the patient. Two cases report

Retroperitoneal fibrosis is rare entity as a part of periaortic inflammation diseases developing due to autoimmunologic processes involving B and T CD4+ cells. Connective tissue proliferation in retroperitoneal space affects both
abdominal aorta and the organs in an immediate neighbourhood. Non-specific inflammatory process may generate different symptoms with chronic pain and hydronephrosis making to intensify the diagnostic procedure. We present two
cases report of RF with differences regarding the course, advance, clinical consequences and the response to treatment.
(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 37-40)