Acute non recovery kidney injury appearing during regular heavy resistance training supported by long creatine and androgenic steroid supplement administration – a case report

Posterior reversible encephalopathy syndrome and chronic kidney disease – a case report
14 April 2021
Retroperitoneal fibrosis – an early diagnosis as a chance for the patient. Two cases report
14 April 2021

Joanna MITEK Katarzyna CHROBOK Iwona BARANOWICZ-GĄSZCZYK

Acute non recovery kidney injury appearing during regular heavy resistance training supported by
long creatine and androgenic steroid supplement administration - a case report

Anna BEDNAREK-SKUBLEWSKA

Katedra i Klinika Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
Kierownik: Prof. dr. hab. m. h. c. Andrzej Książek

NZOZ Diaverum, Stacja Dializ
Dyrektor: Dr hab. n. med. Anna Bednarek-Skublewska

Andrzej WOLIŃSKI

NZOZ Diaverum, Stacja Dializ
Dyrektor: Dr hab. n. med. Anna Bednarek-Skublewska

Lucyna JÓŹWIAK

Katedra i Klinika Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
Kierownik: Prof. dr. hab. m. h. c. Andrzej Książek

Izabela ŁAWNICKA

Katedra i Klinika Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
Kierownik: Prof. dr. hab. m. h. c. Andrzej Książek

Ewa MANDRAK

NZOZ Diaverum, Stacja Dializ
Dyrektor: Dr hab. n. med. Anna Bednarek-Skublewska

Andrzej KSIĄŻEK

Katedra i Klinika Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
Kierownik: Prof. dr. hab. m. h. c. Andrzej Książek

 

Ostre nieodwracalne uszkodzenie nerek w przebiegu regularnego, intensywnego treningu
siłowego, wspomaganego przez pacjenta nadmierną substytucją preparatów kreatyny oraz steroidu anaboliczno-androgennego - opis przypadku

Przedstawiamy historię choroby mężczyzny lat 36, z ostrym, nieodwracalnym uszkodzeniem nerek, wykonującym przez około dziesięć lat, intensywny trening siłowy, wspomagany spożywaniem diety bogatobiałkowej oraz przyjmowaniem
dużych dawek preparatów kreatyny, testosteronu i steroidu anaboliczno-androgennego. Wobec trwałego uszkodzenia czynności nerek pacjent został zakwalifikowany do programu przewlekłych hemodializ. W pracy analizowane są różne czynniki, które mogły doprowadzić do schyłkowej niewydolności nerek.
(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 33-36)

Acute non recovery kidney injury appearing during regular heavy resistance training supported by
long creatine and androgenic steroid supplement administration - a case report

We present a case report of a 36-year-old bodybuilder with non recovery acute kidney injury associated with the performance of a ten-year lasting strength training, supported by a high protein diet and overdoses of creatine, testosterone and androgenic steroid supplements. Unfortunately, the patient developed the end stage kidney disease (ESKD) with the necessity of chronic hemodialysis treatment. In this article, we discuss the possible factors, causing ESKD.
(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 33-36)