Antiphospholipid syndrome associated nephropathy

Leptospirosis as the cause of acute kidney injury – two case reports and literature review
10 May 2021
Oxidized low-density lipoprotein (oxLDL) concentration and serum lipids profile in patients with nephrotic syndrome treated with steroids
10 May 2021

Agnieszka FURMAŃCZYK-ZAWISKA Magdalena DURLIK

Antiphospholipid syndrome associated nephropathy

Agnieszka FURMAŃCZYK-ZAWISKA
Magdalena DURLIK

Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych
Instytut Transplantologii im. Prof. T. Orłowskiego, Warszawa
Kierownik: Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik

Nefropatia towarzysząca zespołowi antyfosfolipidowemu

W przebiegu zespołu antyfosfolipidowego (APS) często dochodzi do zajęcia nerek. Zmiany morfologiczne w nerkach mogą przyjmować postać zmian naczyniowych – ostrych (ostra mikroangiopatia naczyniowa, TMA) i przewlekłych na różnych etapach zaawansowania, nazywanych wspólnie nefropatią APS (APSN). W przypadku APS wtórnego do np. tocznia układowego, stwierdza się współwystępowanie TMA i glomerulopatii. W przypadku pierwotnego APS (PAPS), oboktypowych zmian naczyniowych w nerkach, również mogą rozwijać się patologie o typie glomerulopatii. Przedstawiono opisy 4 przypadków klinicznych dotyczących pacjentów z PAPS, u których w badaniu histopatologicznym wycinka nerki stwierdzono TMA i cechy glomerulopatii sugerujące poszerzenie dotychczasowego leczenia przeciwkrzepliwego o leczenie immunosupresyjne.
(NEFROL. DIAL. POL. 2015, 19, 140-143)

Antiphospholipid syndrome associated nephropathy

Renal involvement is common in antiphospholipid syndrome (APS). There are two kinds of morphological lesions occurring in the course of antiphospolipid syndrome nephropathy (APSN) – acute (thrombotic microangiopathy, TMA) and chronic vascular lesions at various stages. In APS associated lupus typical signs of glomerulopathy may exist with TMA. However, in case of
primary APS similar pathology may occur. We present 4 clinical cases regarding primary APSN with TMA nad glomerulopathy confirmed in renal biopsy, what resulted in continuing anticoagulation and implementing of immunosuppressive therapy.
(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 140-143)