Poor adherence of hemodialysis patients to dietary restrictions

Atrial fibrillation in hemodialysis patients – are the risk scales for thromboembolic and hemorrhagic complications useful in this group of patients?
6 April 2021
Serum cardiac troponin T concentration and selected demographic, clinical and laboratory parameters in patients on renal replacement therapy with extracorporeal dialysis methods
6 April 2021

Aleksander KOWAL Marta LASOTA Elżbieta TRAFALSKA Michał NOWICKI

Poor adherence of hemodialysis patients to dietary restrictions

Aleksander KOWAL

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Opiekun Koła:
Prof. dr hab. med. Michał Nowicki
Lek. Ewa Pawłowicz


Marta LASOTA

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Opiekun Koła:
Prof. dr hab. med. Michał Nowicki
Lek. Ewa Pawłowicz

Elżbieta TRAFALSKA

Zakład Higieny Żywienia i Epidemiologii Katedry Higieny Żywienia i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik:
Dr med. Elżbieta Trafalska


Michał NOWICKI

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Michał Nowicki

Niedostateczne przestrzeganie zaleceń dietetycznych wśród chorych dializowanych


Wstęp: Postępy farmakoterapii sprawiają, że znaczenie diety, jako nieodłącznego elementu terapii przewlekłej choroby nerek (PChN) jest niedoceniane. Dieta jest jednym z najbardziej modyfikowalnych czynników ryzyka PChN. Kontrola podaży białka, sodu, potasu, fosforu oraz nawodnienia jest trudna dla chorych. Celem pracy było zbadanie nawyków żywieniowych oraz ocena
znajomości zaleceń dietetycznych wśród pacjentów przewlekle hemodializowanych.
Materiał i Metodyka: W badaniu ankietowym wzięło udział 74 chorych hemodializowanych trzy razy w tygodniu. Wykorzystano ankietę dietetyczną zawierającą 16 pytań otwartych oraz 39 zamkniętych. Pytania dotyczyły historii choroby, znajomości zaleceń dietetycznych, a także częstości spożywania poszczególnych produktów. Wydzielono podgrupę 19 chorych, którzy deklarowali, że przestrzegają wszystkich zaleceń dietetycznych dla 5. okresu PChN i dokonano porównania nawyków żywieniowych obu grup.
Wyniki: Jednym z głównych problemów dietetycznych była nieregularność posiłków, 61% badanych spożywało 3 lub mniej posiłków w czasie dnia. Kolejny problem stanowiła duża konsumpcja mięsa, zawierającego duże ilości fosforu. Prawie połowa pacjentów w obu badanych grupach unikała całkowicie spożywania mleka i produktów. Spożycie warzyw było małe.
Konsumpcja warzyw konserwowych oraz kiszonek, zawierających duże ilości sodu była zbyt duża. Dodawanie soli podczas gotowania było zgłaszane przez ponad połowę chorych. Ponad 2/3 badanych stwierdziło, że aplikacja
mobilna przeznaczona dla pacjentów dializowanych pomogłaby im w zachowaniu właściwej diety.
Wnioski: Większość przewlekle dializowanych pacjentów nie przestrzega zaleceń dietetycznych dla 5. okresu PChN. Dieta 1/4 badanych, którzy twierdzili, że kontrolują swój sposób odżywiania była źle zbilansowana i nieurozmaicona. W opinii pacjentów aplikacja dietetyczna, dedykowana pacjentom przewlekle dializowanym, ułatwiłaby osiągnięcie celów dietetycznych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 56-60)

Poor adherence of hemodialysis patients to dietary restrictions

Introduction: Advances in pharmacotherapy lead to underappreciation of a diet which is a highly modifiable risk factor of chronic kidney disease (CKD). Monitoring of protein, sodium, potassium, phosphate consumption and water intake poses a serious dietary challenge. Assessment of dietary habits of chronic hemodialysis patients and their attitude towards the required dietary restrictions was the aim of study.
Material and Methods: The survey which included 16 open and 39 multiple choice questions was performed among 74 hemodialysis patients. Patients were asked about the history of kidney disease, adherence to diet and frequency of consumption of specific food items. The subgroup of patients who reported full adherence to dietary restrictions was compared to the rest of the study population.
Results: The irregularity of meals was the main problem, 61% of patients had 3 or fewer meals per day. High consumption of phosphate-rich food, i.e. meat was common. Nearly half of the patients avoided dairy products completely. Fruit consumption which poses a risk of hyperkalemia was too high.
In contrast, consumption of vegetables was low. Patients often consumed sodium-rich pickles. More than half of patients added salt when cooking. More than 2/3 of patients claimed that a hemodialysis patient-oriented mobile application
would help to follow dietary recommendations.
Conclusions: Most dialysis patients failed to follow specific multiple dietary restrictions. A quarter of patients tried to control nutrients, but their diet was unbalanced and monotonous. In patients opinion there is a need to create
a mobile application to improve adherence to dietary guidelines.
(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 56-60)