Expert Panel position statement on indication for hemodiafiltration (HDF) therapy in end stage renal disease patients

Condition of renal replacement therapy in Paland – 2016
30 March 2021
Investigation into fibroblast growth factor 23 relationship with some inflammation reactions in chronic hemodialysis patients
30 March 2021

Jacek Zawierucha Jolanta Małyszko Alicja Dębska-Ślizień Magdalena Durlik Magdalena Krajewska Grzegorz Chmiel Kazimierz Ciechanowski Marian Klinger Jacek Małyszko Michał Nowicki Piotr Przybyłowski Andrzej Oko Mirosław Kroczak Wojciech Marcinkowski Tomasz Prystacki Teresa Dryl-Rydzyńska

Expert Panel position statement on indication for hemodiafiltration (HDF) therapy in end stage renal disease patients

Jacek Zawierucha

Fresenius Medical Care Polska S.A. ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań
Dyrektor:
dr Teresa Dryl-Rydzyńska


Jolanta Małyszko

II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik:
prof. dr hab. med. Jolanta Małyszko

Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik:
prof. dr hab. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska

Alicja Dębska-Ślizień

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
Kierownik:
prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień

Magdalena Durlik

Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik:
prof. dr hab. med. Magdalena Durlik


Magdalena Krajewska

Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Kierownik:
prof. dr hab. med. Marian Klinger


Grzegorz Chmiel

Klinika Nefrologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Kierownik:
prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz


Kazimierz Ciechanowski

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Kierownik:
prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski


Marian Klinger

Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Kierownik:
prof. dr hab. med. Marian Klinger


Jacek Małyszko

I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Oddziałem Dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik:
prof. dr hab. med. Beata Naumnik


Michał Nowicki

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik:
prof. dr hab. med. Michał Nowicki


Piotr Przybyłowski

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Dyrektor:

prof. dr hab. med. Marian Zembala


Andrzej Oko

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Kierownik:
prof. dr hab. med. Andrzej Oko


Mirosław Kroczak

Fresenius Nephrocare Polska sp. z o.o. w Poznaniu
Dyrektor:
dr Teresa Dryl-Rydzyńska


Wojciech Marcinkowski

Fresenius Nephrocare Polska sp. z o.o. w Poznaniu
Dyrektor:
dr Teresa Dryl-Rydzyńska


Tomasz Prystacki

Fresenius Nephrocare Polska sp. z o.o. w Poznaniu
Dyrektor:
dr Teresa Dryl-Rydzyńska

Teresa Dryl-Rydzyńska

Fresenius Medical Care Polska S.A. ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań
Dyrektor:
dr Teresa Dryl-Rydzyńska

Stanowisko Zespołu Ekspertów w sprawie wskazań do stosowania hemodiafiltracji (HDF)
u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek

Hemodiafiltracja jest alternatywną do hemodializy techniką leczenia nerkozastępczego u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek. Dostęp do tej metody w Polsce jest dość mocno ograniczony ze względu na brak refundacji tej technologii w katalogu świadczeń gwarantowanych. Pozytywne rekomendacje Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uznające za wskazane refundację tej technologii medycznej wskazały jednocześnie konieczność określenia populacji pacjentów dla której hemodiafiltracja byłaby technologią korzystniejszą w porównaniu z klasyczną hemodializą. Stanowisko to potwierdziła w 2016 roku Rada ds. Taryfikacji, która w swojej opinii wskazała na konieczność wyceny tego świadczenia i wprowadzenia hemodiafiltracji do koszyka świadczeń gwarantowanych. Na podstawie przeglądu literatury, analizy HTA oraz własnych doświadczeń, Zespół Ekspertów uznał, że hemodiafiltracja powinna być stosowana u pacjentów dla których skorygowany o wiek współczynnik współchorobowości Charlson (AACCI) ≥ 8. Wprowadzenie do koszyka świadczeń gwarantowanych hemodiafiltracji w tej grupie pacjentów przynosi największe korzyści zarówno chorym jak i płatnikowi.
(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 9

Expert Panel position statement on indication for hemodiafiltration (HDF) therapy in end stage renal disease patients

Hemodiafiltration is an alternative to hemodialysis renal replacement therapy in end stage renal disease patients. Access to this method in Poland is very limited due to lack of reimbursement of this technology in guaranteed medical services catalogue. The Agency for Health Technology Assessment and Tariff System recommends introducing reimbursement of this technology and recognizes the need to identify patients for whom hemodiafiltration would be superior to conventional hemodialysis. In 2016 the Council for Tariff Affairs confirmed the above opinion recommending hemodiafiltration to be included
in guaranteed medical services catalogue. Based on literature review, HTA analysis and own experience, the Expert
Panel concluded that hemodiafiltration should be used for patients whose Age Adjusted Charlson Comorbidity Index (AACCI) ≥ 8. Both patients and payer would benefit on including hemodiafiltration in guaranteed medical services catalogue.
(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 9-12)