Condition of renal replacement therapy in Paland – 2016

XIII Congress of the Polish Society of Nephrology, Poznan, 30 May-1 June 2019. Summary
25 March 2021
Expert Panel position statement on indication for hemodiafiltration (HDF) therapy in end stage renal disease patients
30 March 2021

Alicja Dębska-Ślizień Bolesław Rutkowski Przemysław Rutkowski Grzegorz Korejwo Ryszard Gellert

Condition of renal replacement therapy in Paland – 2016

Alicja Dębska-Ślizień

Katedra i Klinika Nefrologii, Transpalnologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet
Medyczny
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień


Bolesław Rutkowski

Katedra i Klinika Nefrologii, Transpalnologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień


Przemysław Rutkowski

Katedra i Klinika Nefrologii, Transpalnologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień

Grzegorz Korejwo

Katedra i Klinika Nefrologii, Transpalnologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień


Ryszard Gellert

Konsultant Krajowy w dziedzinie Nefrologii, Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Dyrektor:
Prof. dr hab. med. Ryszard Gellert

Stan terapii nerkozastępczej w Polsce – 2016

W niniejszej pracy przedstawiamy sytuację epidemiologiczną leczenia
nerkozastępczego metodą hemodializy i dializy otrzewnowej w Polsce na koniec roku 2017, ocenioną na podstawie danych zagregowanych przesłanych z ośrodków dializ. Obserwujemy stabilizację zapadalności, chorobowość na
poziomie podobnym do innych krajów europejskich, niewielki wzrost liczby pacjentów hemodializowanych, wciąż zbyt niski procent pacjentów dializowanych otrzewnowo. Nadal dominującą przyczyną schyłkowej niewydolności nerek jest nefropatia cukrzycowa. Podobnie, jak w latach poprzednich, pogłębia się starzenie populacji pacjentów dializowanych, jak również coraz
więcej rozpoczynających dializy ma powyżej 75 lat. Wciąż niewystarczająca jest liczba pacjentów zgłoszonych do przeszczepu nerki w porównaniu do liczby dializowanych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 1-8)

Condition of renal replacement therapy in Paland – 2016

This manuscript describes epidemiology of Renal Replacement Therapy in Poland including hemodialysis and peritoneal dialysis at the end of 2017 basing on the aggregated data from dialysis units. We observe stabilization
of the incidence and the prevalence achieved level comparable with other European countries. Number of hemodialysed patients is slightly higher, but the number of patients treated with peritoneal dialysis is unsatisfactory. Diabetic nephropathy is still the leading cause of ESRD. As in the previous years, aging of dialysis population is significant, as well as population of patients
starting dialysis over 75 years old is growing. Low number of patients active on the kidney transplant list in comparison with patients on dialysis seems to be still a problem.
(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 1-8)