Haemodialysis fistula created ipsilaterally to pacemaker leads – the mistake being the source of severe future problems needing complex management

α-Klotho protein and KL gene variation – their roles in renal diseases and potential application in screening and treatment.
11 March 2021
55th ERA–EDTA Congress in Copenhagen, 2018 –summary of Polish nephrologists participation
11 March 2021

Radosław Pietura,  Tomasz Smyk,  Łukasz Tułecki,  Konrad Tomkow,  Bartosz Zieńczuk,  Dorota Nowsielska,  Andrzej Kutarski.  

Haemodialysis fistula created ipsilaterally to pacemaker leads – the mistake being the source
of severe future problems needing complex management

Radosław Pietura, 

Zakład Elektroradiologii UM w Lublinie
Kierownik:
Dr hab. Radosław Pietur

Tomasz Smyk, 

Odział Kardiologii Wojewódzki Publiczny Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Zamościu
Kierownik:
Dr hab. Andrzej Kleinrok

Łukasz Tułecki, 

Odział Kardiochirurgii Wojewódzki Publiczny Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Zamościu
Kierownik:
Dr Łukasz Tułecki

Konrad Tomkow, 

Odział Kardiochirurgii Wojewódzki Publiczny Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Zamościu
Kierownik:
Dr Łukasz Tułecki

Bartosz Zieńczuk, 

Zakład Elektroradiologii UM w Lublinie
Kierownik:
Dr hab. Radosław Pietura

Dorota Nowsielska, 

Odział Kardiologii Wojewódzki Publiczny Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Zamościu
Kierownik:
Dr hab. Andrzej Kleinrok

Andrzej Kutarski.  

Klinika Kardiologii UM w Lublinie
Kierownik:
Prof. dr hab. Andrzej Wysokiński

Przetoka dializacyjna wytworzona po stronie układu stymulującego serce – błąd będący źródłem poważnych problemów wymagających wielodyscyplinarnego leczenia

Liczba implantowanych układów stymulujących serca rośnie z każdym rokiem, podobnie jak liczba chorych z przewlekłą niewydolnością nerek, którzy wymagają dializowania. Częstym problem u tych pacjentów jest objawowa niedrożność żył centralnych. Ryzyko niedrożności wzrasta znacząco u pacjentów z zakażeniem układu stymulującego, obecność przetoki dializacyjnej zwiększa ryzyko zakażenia elektrod. W omawianym przypadku popełniono klasyczny błąd polegający na wytworzeniu przetoki dializacyjnej po stronie elektrod. Aby rozwiązać problem kliniczny pacjenta, należało najpierw usunąć elektrody i udrożnić żyły centralne a następnie zapewnić stymulacje serca i dostęp naczyniowy do dializ.
Według autorów sala hybrydowa i zabezpieczenie kardiochirurgiczne są niezbędne w tego typu złożonych zabiegach ze względu na ryzyko uszkodzenia ścian żył centralnych bądź nawet serca.
(NEFROL. DIAL. POL. 2019, 23, 47-50)

 

Haemodialysis fistula created ipsilaterally to pacemaker leads – the mistake being the source
of severe future problems needing complex management

Implantation of pacemakers is perform increasingly often as well as prevalence of patients with end stage renal disease requiring hemodialysis. Venous occlusion and stenosis are caused by leads located inside the veins. Infections of peacemaker leads is associated with increased risk of access vein occlusion. Hemodialysis fistulas enhances the risk of peacemaker leads infection.
Ipsilateral hemodialysis fistula and pacemaker leads was the mistake in discussed case. Transvenous lead extraction and central veins occlusion treatment was first step of the procedure. Preserving hemodialysis access and peacemaker implantation through left iliac access was the endpoint. Vessel or even heart wall perforation was the biggest potential most serious complication.
Therefore, in the opinion of authors all procedures must be performed in the hybrid angiography suite using all modality guidance.
(NEPROL. DIAL. POL. 2019, 23, 47-50)