55th ERA–EDTA Congress in Copenhagen, 2018 –
summary of Polish nephrologists participation

Haemodialysis fistula created ipsilaterally to pacemaker leads – the mistake being the source of severe future problems needing complex management
11 March 2021
The management of atypical hemolytic-uremic syndrome – the statement of the Working Group of the Polish Society of Nephrology
15 March 2021

Ostrowski Janusz

55th ERA–EDTA Congress in Copenhagen, 2018 – summary of Polish nephrologists participation

Ostrowski Janusz

Zakład Historii Medycyny Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Kierownik:
Dr hab. Janusz Ostrowski


Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Przewodniczący:
Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski

55 Kongres ERA–EDTA w Kopenhadze w 2018 roku – podsumowanie udziału polskich nefrologów


Niniejsze opracowanie jest już dziewiątym sprawozdaniem z kongresu Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego – Europejskiego Towarzystwa Dializy i Transplantacji (ERA-EDTA) jakie ukazują się w Nefrologii i Dializoterapii Polskiej
od 2010 roku. Dotyczy ono 55 Kongresu ERA-EDTA, który odbywał się w dniach 24-27 maja 2018 roku w Kopenhadze w Danii. Najważniejszy europejski kongres nefrologiczny zorganizowany został w kooperacji z Duńskim Towarzystwem Nefrologicznym (DTN). Tegoroczny Kongres miał jeden ważny temat: „Kidney disease – new paradigms, new chalenges. New chalenges, new opportunities”. Jak zawsze wzięła w nim udział duża grupa polskich nefrologów, którzy traktują każdy Kongres ERA-EDTA jako najważniejsze wydarzenie nefrologiczne w Europie. Wśród tej grupy wielu naszych reprezentantów brało czynny udział.
(NEFROL. DIAL. POL. 2019, 23, 51-54)

55th ERA–EDTA Congress in Copenhagen, 2018 – summary of Polish nephrologists participation

 This paper is the ninth report from the annual congress of the European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) to be published in Nefrologia i Dializoterapia Polska. It concerns the 55th Congress of the ERA-EDTA held in Copenhagen, Denmark on 24-27 May 2018. This major European congress of nephrology was organised in close cooperation with the Danish Society of Nephrology (DSN). This year’s leading subject was: “Kidney disease – new paradigms, new challenges. New challenges, new opportunities”. Regarding the ERA-EDTA congresses as Europe’s most important event in the field of nephrology, a substantial group of Polish nephrologist participated, many of whom actively.
(NEPROL. DIAL. POL. 2019, 23, 51-54