Assessment of the risk of bone fractures in patients with end-stage renal disease undergoing dialysis – a prospective observational study

Genetic variants of the renin-angiotensin system and cardiovascular disease in peritoneal dialysis patients *
7 May 2021
Evaluation of central blood pressure and nighttime arterial blood pressure in patients with selected forms of chronic kidney disease
10 May 2021

Jerzy PRZEDLACKI Jolanta BUCZYŃSKA-CHYL Piotr KOŹMIŃSKI Marek STOPIŃSKI Ewa NIEMCZYK Edyta GIEGLIS Paweł ŻEBROWSKI Ewa WOJTASZEK Mariusz MIECZKOWSKI Rafał GAWRON Andrzej PODGÓRZAK Jolanta WŚCIŚLAK Janusz GROCHOWSKI Małgorzata KĘDZIERSKA Bożenna KACZANOWSKA Agnieszka WYSZYŃSKA Zofia SITKOWSKA-KURZEC Wiesław KLATKO Ryszard GELLERT Dorota DANIEWSKA Dariusz OSUCH Dariusz STRYJEWSKI Marek ŚWITALSKI Arkadiusz PIOTROWSKI Piotr KĘDZIERSKI Andrzej RYDZEWSKI Bartosz FIDERKIEWICZ Magdalena WYPYCH-BIRECKA Dorota ŚLIWICKA Magdalena DURLIK Mirosław GRZESZCZYK Antoni SOKALSKI Marek PAPLIŃSKI Jakub HARTMAN Jacek IMIELA Robert MAŁECKI Agnieszka BOLESTA Stanisław NIEMCZYK Wojciech KLIMM Przemysław WIERZBICKI Joanna GORCZYŃSKA Mirosław PIÓRECKI Sewer GOŁĘBIEWSKI Roman HORBACZ Joanna MATUSZKIEWICZ-ROWIŃSKA

Genetic variants of the renin-angiotensin system and cardiovascular disease in peritoneal dialysis patients *

Jerzy PRZEDLACKI
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
Kierownik: Prof. dr hab. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska

Jolanta BUCZYŃSKA-CHYL
Oddział Dializ, Radomski Szpital Specjalistyczny im dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

Piotr KOŹMIŃSKI
Centrum Dializ Fresenius Mława

Marek STOPIŃSKI
Oddział Chorób Wewnętrznych, Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Ewa NIEMCZYK
Oddział Chorób Wewnętrznych, Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
Centrum Dializ Fresenius Płońsk

Edyta GIEGLIS
Centrum Dializ Fresenius Otwock

Paweł ŻEBROWSKI
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
Kierownik: Prof. dr hab. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska

Ewa WOJTASZEK
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
Kierownik: Prof. dr hab. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska

Mariusz MIECZKOWSKI
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
Kierownik: Prof. dr hab. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska

Rafał GAWRON
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
Kierownik: Prof. dr hab. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska

Andrzej PODGÓRZAK
Centrum Dializa sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 27, 41-200 Sosnowiec, oddział Siedlce, Oddział Nefrologii i
Dializoterapii, Siedlce

Jolanta WŚCIŚLAK
Centrum Dializa sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 27, 41-200 Sosnowiec, oddział Siedlce, Oddział Nefrologii i
Dializoterapii, Siedlce

Janusz GROCHOWSKI
Oddział Internistyczno-Nefrologiczny ze Stacją Dializ,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim

Małgorzata KĘDZIERSKA
Oddział Internistyczno-Nefrologiczny ze Stacją Dializ,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim

Bożenna KACZANOWSKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CENTRUM DIALIZA” Sp. z o.o. - Stacja dializ w Pruszkowie


Agnieszka WYSZYŃSKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CENTRUM DIALIZA” Sp. z o.o. - Stacja dializ w Pruszkowie

Zofia SITKOWSKA-KURZEC
Centrum Dializ Fresenius Wołomin
Centrum Dializ Fresenius Ostrołęka

Wiesław KLATKO
Oddział Nefrologiczny, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Ryszard GELLERT
Oddział Chorób Wewnętrznych Klinika Nefrologii, Szpital Bielański w Warszawie

Dorota DANIEWSKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Dializy i Diagnostyki” - Ośrodek Leczenia Chorób Nerek, Szpital Bielański w Warszawie

Dariusz OSUCH
Oddział Chorób Wewnętrznych Klinika Nefrologii, Szpital Bielański w Warszawie

Dariusz STRYJEWSKI
Centrum Dializ Fresenius Płońsk
Stacja Dializ, Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie

Marek ŚWITALSKI
Oddział Nefrologiczny, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marcina Kacprzaka w Płocku

Arkadiusz PIOTROWSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CENTRUM DIALIZA” Sp. z o.o. - Stacja dializ w Pruszkowie
Oddział Nefrologiczny, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marcina Kacprzaka w Płocku

Piotr KĘDZIERSKI
Stacja Dializ, B. Braun Avitum Poland Sp. z o.o. w Garwolinie

Andrzej RYDZEWSKI
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

Bartosz FIDERKIEWICZ
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

Magdalena WYPYCH-BIRECKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diaverum w Warszawie

Dorota ŚLIWICKA
Centrum Dializ Fresenius Sochaczew

Magdalena DURLIK
Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie

Mirosław GRZESZCZYK
Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie

Antoni SOKALSKI
Oddział Dializ, Radomski Szpital Specjalistyczny im dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

Marek PAPLIŃSKI
Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ, Szpital Powiatowy im. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim

Jakub HARTMAN
Centrum Dializ Fresenius Ostrów Mazowiecka

Jacek IMIELA
Oddział I Wewnętrzny, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Robert MAŁECKI
Oddział Nefrologiczny, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Agnieszka BOLESTA
Oddział Nefrologiczny, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Stanisław NIEMCZYK
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii, Wojskowy Instytut Medyczny

Wojciech KLIMM
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii, Wojskowy Instytut Medyczny

Przemysław WIERZBICKI
Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii ze Stacją Dializ, Szpital Powiatowy w Wołominie

Joanna GORCZYŃSKA
Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii ze Stacją Dializ, Szpital Powiatowy w Wołominie

Mirosław PIÓRECKI
Stacja Dializ, „AVOXOVA” Specjalistyczny Ośrodek Medyczny w Warszawie

Sewer GOŁĘBIEWSKI
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
Stacja Dializ, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Warszawie

Roman HORBACZ
Centrum Dializ Fresenius Radom

Joanna MATUSZKIEWICZ-ROWIŃSKA
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
Kierownik: Prof. dr hab. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska

Ocena ryzyka złamań kości u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych dializami – prospektywne badanie obserwacyjne

Częstość złamań kości u chorych przewlekle dializowanych w Polsce nie jest znana. Celem tego rocznego prospektywnego badania obserwacyjnego była ocena częstości występowania niskoenergetycznych złamań kości u chorych
dializowanych w woj. mazowieckim. Badanie przeprowadzono w grupie 1221 pacjentów (714 mężczyzn i 507 kobiet), co stanowiło 57,2% wszystkich dializowanych na początku 2010 roku). Ostatecznej analizie poddano 999 pacjentów, którzy ukończyli roczną obserwację lub przebyli złamanie kości (9 pacjentów), a następnie zmarli lub mieli wykonane przeszczepienie nerki w ciągu obserwacji. Niskoenergetyczne złamanie kości wystąpiło 43 razy u 42 pacjentów. Dotyczyło ono: biodra (n=9), kręgosłupa (n=7), kości łonowej (n=5), kości promieniowej (n=5), kości nadgarstka (n=4), żeber (n=4), kości ramiennej (n=2), i innej lokalizacji (n=7). Stwierdzono czternastokrotnie częstsze występowanie złamania biodra w całej badanej grupie w porównaniu do dorosłej populacji polskiej ≥18 r.ż., a sześciokrotnie częstsze w grupie ≥50 r.ż. Kiedy porównano oddzielnie dane
dotyczące kobiet i mężczyzn w wieku ≥50 lat, wzrost częstości złamań nie był istotny statystycznie. Po uwzględnieniu hipotetycznych danych dla całej populacji polskiej pacjentów dializowanych na początku 2010 roku (założono podobną
częstość występowania złamań i podobne proporcje mężczyzn do kobiet w badanej grupie i w ogólnej populacji dializowanych pacjentów) wykazano istotny wzrost częstości złamania biodra oddzielnie dla dializowanych kobiet i mężczyzn w wieku ≥65 lat. Ze względu na brak polskich danych na temat częstości złamań kości o innej lokalizacji nie przeprowadzono podobnej analizy w tym zakresie. Uzyskane dane świadczą o wzroście ryzyka złamania biodra u dializowanych pacjentów w porównaniu do ogólnopolskiej populacji. Istotne byłoby uzyskanie pełnych danych dotyczących częstości złamania kości w całej grupie chorych
leczonych dializami, np. poprzez uzupełnienie raportu o stanie dializoterapii o pytanie dotyczące złamań kości.
(NEFROL. DIAL. POL. 2015, 19, 116-121)

Assessment of the risk of bone fractures in patients with end-stage renal disease undergoing dialysis – a
prospective observational study

The incidence of bone fractures in dialysis patients is not known in Poland. The aim of the one-year prospective observational study was to assess an incidence of bone fractures in this population in Mazovia region. The study was performed in a group of 1221 patients (714 men and 507 women; 57.2% of all dialyzed in early 2010) in Mazovia region. Final analysis included 999 patients who completed one-year observation or who died or underwent kidney transplantation during the study but had had a bone fracture before that. There were 43 fractures in 42 patients: 9 hip fractures, 7 spinal, 5 pubic, 5 radial, 4 carpal,
2 humeral, 4 rib fractures, and 7 at other sites. The occurrence of hip fractures in the whole studied group was 14 times higher than in Polish population aged ≥18 years and 6 times higher in those aged ≥50 years. However, when compared
separately for men and women aged ≥50 years, an increase in the incidence of hip fractures was not statistically significant. After taking into account the hypothetical data for the entire Polish dialysis population at the beginning of
2010 (this assume a similar incidence of hip fractures and the same proportion of men and women in the studied group and the general population of dialysis patients) the analysis showed a significant increase in the incidence of hip fracture, separately for men and women aged ≥65 years (the data on the number of dialysis patients in Poland aged ≥50 years are not available). The results show an increase in the risk of hip fracture in patients on dialysis as compared to the Polish general population. It would be important to obtain complete data on the nationwide incidence of bone fractures in this group of patients for example
by supplementing the report on the renal replacement therapy in Poland with questions about fractures.
(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 116-121)