PRACE POGLĄDOWE

13 March 2024
Odsłona nefrologiczna choroby IgG4-zależnej
Anna Masajtis-Zagajewska, Michał Nowicki
13 March 2024
Nowe możliwości enzymatycznej terapii zastępczej w chorobie Fabry’ego –pegunigalzydaza alfa
Michał Nowicki
13 March 2024
Nefroprotekcja w szpiczaku mnogim
Agnieszka Makówka, Michał Nowicki
13 March 2024
Migotanie przedsionków u pacjentów dializowanych – korzyści i wady terapii
Renata Naruszewicz, Jacek Rzeszotarski, Jacek Manitius, Paweł Grzelakowski
13 March 2024
Zespół sercowo-nerkowy – omówienie aktualnego stanu wiedzy z punktu widzenia nefrologa
Anna Masajtis-Zagajewska
19 June 2024
Nowości w leczeniu nefropatii toczniowej – woklosporyna
M. Nowicki