18 January 2024
Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego – 15 lat działalności
Janusz Ostrowski, Bolesław Rutkowski.
18 January 2024
Przełom hiperkalcemiczny u pacjenta z wywiadem raka gruczołowego żołądka – opis przypadku
Aleksandra Raczyńska, Michał Nowicki.
18 January 2024
Dynamika zmian w obrazie psychopatologicznym u pacjentów hemodializowanych
Adam Pawlak, Zuzanna Szczypińska, Karina Marciniec.
18 January 2024
Powikłania okulistyczne u pacjentów przewlekle leczonych powtarzanymi hemodializami
Małgorzata Terlecka-Maciejewska, Dorota Daniewska.