13 March 2024
Odsłona nefrologiczna choroby IgG4-zależnej
Anna Masajtis-Zagajewska, Michał Nowicki
13 March 2024
Nowe możliwości enzymatycznej terapii zastępczej w chorobie Fabry’ego –pegunigalzydaza alfa
Michał Nowicki
13 March 2024
Nefroprotekcja w szpiczaku mnogim
Agnieszka Makówka, Michał Nowicki
13 March 2024
Migotanie przedsionków u pacjentów dializowanych – korzyści i wady terapii
Renata Naruszewicz, Jacek Rzeszotarski, Jacek Manitius, Paweł Grzelakowski
13 March 2024
Zespół sercowo-nerkowy – omówienie aktualnego stanu wiedzy z punktu widzenia nefrologa
Anna Masajtis-Zagajewska
13 March 2024
Zespół Pickeringa
Marta Jagodzińska, Michał Nowicki
13 March 2024
Nietypowy obraz nefropatii błoniastej w przebiegu choroby IgG4-zależnej
Anna Masajtis-Zagajewska, Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Michał Nowicki
13 March 2024
Plamica uniesiona jako manifestacja skórna krioglobulinowego zapalenia naczyń z kłębuszkowym zapaleniem nerek
Katarzyna Szczecińska, Małgorzata Wajdlich, Michał Nowicki
13 March 2024
60 lat Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego – historia towarzystwa oraz rola polskich nefrologów
Natalia Cegielska, Ewa Pawłowicz-Szlarska, Michał Nowicki