4 October 2023
Nietypowe rozdanie: immunofluorescencja typu Full House w nefropatii lgA
Maciej Tylski, Marian Danielewicz, Anna Masajtis-Zagajewska
4 October 2023
Inercja terapeutyczna w dializoterapii – znaczenie dla pacjenta
Agnieszka Schefler, Michał Nowicki
4 October 2023
Standardy postępowania w ostrym uszkodzeniu nerek w świetle aktualizacji zaleceń NICE z 2023 r.
Katarzyna Pęczek-Bartyzel, Michał Nowicki
4 October 2023
Wątpliwości diagnostyczne i lecznicze u pacjentki z podejrzeniem zespołu hemolityczno-mocznicowego
Joanna Korzycka, Małgorzata Wągrowska-Danielewicz, Michał Nowicki
4 October 2023
Zmienność saturacji w trakcie zabiegu hemodializy u pacjentów przewlekle dializowanych
Natalia Cegielska, Aleksandra Kubas, Joanna Forycka, Karolina Harendarz, Dawid Komada, Joanna Korzycka, Michał Nowicki