10 January 2023
Aktualny stan leczenia nerkozastępczego w Polsce – 2021
Alicja Dębska-Ślizień Bolesław Rutkowski Piotr Jagodziński Przemysław Rutkowski Jolanta Przygoda Dorota Lewandowska Jarosław Czerwiński Artur Kamiński Ryszard Gellert
10 January 2023
Raport o stanie leczenia nerkozastępczego w Polsce 2021 – komentarz redakcyjny
Michał Nowicki