22 March 2021
Actual condition of renal replacement therapy in Poland in year 2018
Alicja Dębska-Ślizień, Bolesław Rutkowski, Przemysław Rutkowski, Grzegorz Korejw, Piotr Jagodziński1 Jolanta Przygoda, Dorota Lewandowska, Jarosław Czerwiński, Artur Kamiński, Ryszard Gellert.
22 March 2021
The level of knowledge about organ transplantation in Gdańsk population
Monika Czaplińska, Zbigniew Heleniak, Maksymilian Hryciuk, Piotr Andrzej Skonieczny Ewa Król,  Alicja DębskA-Ślizień
25 March 2021
Acute tubulo-interstitial nephritis in mushroom poisoning – clinical case presentation
Magdalena Mosakowska Małgorzata Wrzosek Piotr Wesołowski Aleksandra Rymarz Stanisław Niemczyk
25 March 2021
Emphysematous pyelonephritis – case report
Katarzyna Marciniuk Ryszard Skiba Grzegorz Kade Arkadiusz Lubas Henryk Zieliński Stanisław Niemczyk 
25 March 2021
Gallbladder empyema in a peritoneal dialysis patient causing peritonitis and abdominal disaster – a case report
Krzysztof Cieszyński Alicja E. Grzegorzewska 
25 March 2021
Aortic dissecting aneurysm as an example of nonrenal manifestation of autosomal dominant polycystic kidney disease – a case report and review of the literature
Ewa Kwiatkowska Anna Lorenz Kazimierz Ciechanowski
25 March 2021
XIII Congress of the Polish Society of Nephrology, Poznan, 30 May-1 June 2019. Summary
Janusz Ostrowski Bolesław Rutkowski