30 April 2021
The recommendations for the management of tuberous sclerosis complex patients with kidney manifestation. The consensus statement of Tuberous Sclerosis Complex Work Group of Polish Society of Nephrology
Alicja DĘBSKA-ŚLIZIEŃ Agnieszka TARASEWICZ Ewa KRÓL Marcin MATUSZEWSKI Jolanta WIERZBA Edyta SZUROWSKA Aleksandra ŻUROWSKA Beata IMKO-WALCZUK Sergiusz JÓŹWIAK Elżbieta RADZIKOWSKA