Obustronne zwężenie tętnic nerkowych u chorego z opornym na leczenie nadciśnieniem tętniczym i ostrym uszkodzeniem nerek

Nowości w leczeniu nefropatii toczniowej – woklosporyna
19 June 2024
Streszczenia prac przyjętych na XXVIII Konferencję PTN
19 June 2024

N. Kolczyńska, A. Masajtis-Zagajewska, M. Jagodzińska, M.Nowicki

Obustronne zwężenie tętnic nerkowych u chorego z opornym na leczenie nadciśnieniem
tętniczym i ostrym uszkodzeniem nerek
(NEFROL DIAL POL. 2024; 28: 1-2)

Bilateral renal arteries stenosis in a patient with treatment-resistant hypertension and acute kidney injury
(POL NEPHROL DiAL 2024; 28: 27-28)

N. Kolczyńska, A. Masajtis-Zagajewska, M. Jagodzińska, M.Nowicki