Nowości w leczeniu nefropatii toczniowej – woklosporyna

Nefropatia IgA z przewlekłym cewkowo- śródmiąższowym zapaleniem nerek z gwałtownym postępem przewlekłej choroby nerek
19 June 2024
Obustronne zwężenie tętnic nerkowych u chorego z opornym na leczenie nadciśnieniem tętniczym i ostrym uszkodzeniem nerek
19 June 2024

M. Nowicki

Nowości w leczeniu nefropatii toczniowej – woklosporyna

M. Nowicki

 

Nefropatia toczniowa (LN) pozostaje nadal znacznym wyzwaniem dla klinicystów, gdyż długoterminowe rokowanie jest w tej chorobie wciąż niepewne. W zakresie leczenia nefropatii toczniowej poza tradycyjnymi schematami leczenia immunosupresyjnego i przeciwzapalnego pojawiły się nowe leki blokujące CD20 (rytuksymab), z szybszą redukcją dawek steroidów (protokoły „oszczędzające”) i nowe terapie potencjalizujące efekty działania („add-ons”) – belimumab, anifrolumab i woklosporyna. Woklosporyna jest doustnym, niewymagającym monitorowania stężenia terapeutycznego, nowym półsyntetycznym lekiem z grupy inhibitorów kalcyneuryny o udowodnionej skuteczności i korzystnym profilu działań niepożądanych w nefropatii toczniowej. Woklosporyna znajduje, zgodnie z aktualnymi zaleceniami EULAR (2023) i KDiGO (2024), zastosowanie w leczeniu indukcyjnym i podtrzymującym LN w połączeniu z mykofenolanem i zredukowanymi dawkami steroidów.

(NEFROL DiAL POL 2024; 28: 21-26)

 

New methods of treating lupus nephropathy – voclosporin

Lupus nephropathy continues to remain a challenge for clinicians because the long-term prognosis of this disease is still uncertain. In the treatment of lupus nephropathy, in addition to traditional immunosuppressive and anti-inflammatory treatment regimens, new therapies have recently appeared that include CD20-blocking drugs (rituximab), protocols with more rapid reduction of steroid doses („sparing” protocols) and new therapies that enhance the effect of existing ones (so called „add-ons”) including belimumab, anifrolumab and voclosporin. Voclosporin is an oral, new semi-synthetic drug from the group of calcineurin inhibitors that does not require therapeutic drug level monitoring, with a proven efficacy in lupus nephropathy and a favorable safety profile. Voclosporin is recommended in a new editions of EULAR (2023) and KDiGO (2024) guidelines for use in both induction and maintenance therapy of lupus nephritis in combination with mycophenolate mofetil and reduced-dose steroids.

(POL NEPHROL DiAL 2024; 28: 21-26)