Aktualny stan leczenia nerkozastępczego w Polsce – 2023

Komentarz redakcyjny do raportu „Aktualny stan leczenia nerkozastępczego w Polsce –2023″
19 June 2024
Nefropatia IgA z przewlekłym cewkowo- śródmiąższowym zapaleniem nerek z gwałtownym postępem przewlekłej choroby nerek
19 June 2024

A. Dębska-Ślizień, B. Rutkowski, P. Jagodziński, P. Rutkowski, J. Przygoda, D. Lewandowska, J. Czerwiński, A. Kamiński, R. Gellert

Aktualny stan leczenia nerkozastępczego w Polsce – 2023

Current status of renal replacement therapy in Poland in 2023

A. Dębska-Ślizień, B. Rutkowski, P. Jagodziński, P. Rutkowski, J. Przygoda, D. Lewandowska,
J. Czerwiński, A. Kamiński, R. Gellert

Poniżej przekazujemy dane Polskiego Rejestru Nefrologicznego (PRN) dotyczące leczenia nerkozastępczego w roku 2023. Opracowanie jest efektem działania Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Nefrologii oraz Zespołu Koordynującego powołanego decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w roku 2015, odpowiedzialnego za zbiorcze ich zaprezentowanie w poniższej formie. PRN jest wspierany w zbieraniu danych tak- że przez Dyrektorów Medycznych firm DaVita, Diaverum, Fresenius Nephrocare oraz Nefrolux. Dane dotyczące zagadnień związanych z transplantacją otrzymywane są z Poltransplantu (Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji). Należy wspomnieć, że PRN od lat współpracuje z Rejestrem European Renal Association Registry oraz z United States Renal Data System, do których przekazuje dane z Polski celem porównywania ich z danymi z innych krajów w Europie i na świecie [1, 2, 3, 4, 5]. Historię działania PRN przedstawiono we wstępie do artykułu opublikowanego w Nefrologii i dializoterapii polskiej, omawiającego stan dializoterapii w Polsce w 2016 r.

(NEFROL DIAL POL 2024; 28: 3-18)