Aktualny stan leczenia nerkozastępczego w Polsce – 2022

Polskie doświadczenia w stosowaniu diety niskobiałkowej suplementowanej ketoanalogami aminokwasów u chorych z przewlekłą chorobą nerek w stadium 4 i 5 w ramach programu lekowego
18 January 2023
Zaawansowane uwapnienie naczyń obwodowych u pacjenta ze schyłkową niewydolnością nerek
12 May 2023

Alicja Dębska-Ślizień, Bolesław Rutkowski, Piotr Jagodziński, Przemysław Rutkowski, Jolanta Przygoda, Dorota Lewandowska, Jarosław Czerwiński, Artur Kamiński, Ryszard Gellert

Aktualny stan leczenia nerkozastępczego w Polsce – 2022

Current status of renal replacement therapy in Poland in 2022

Alicja Dębska-Ślizień, Bolesław Rutkowski, Piotr Jagodziński, Przemysław Rutkowski, Jolanta Przygoda, Dorota Lewandowska, Jarosław Czerwiński, Artur Kamiński, Ryszard Gellert