Zmiany skórne w przebiegu zapalenia naczyń u chorej przewlekle dializowanej

Raport o stanie leczenia nerkozastępczego w Polsce 2021 – komentarz redakcyjny
10 January 2023
Uwięźnięcie przepukliny wraz z cewnikiem Tenckhoffa jako przyczyna niedrożności przewodu pokarmowego
18 January 2023

Aleksandra Raczyńska Małgorzata Wajdlich Michał Nowicki

Aleksandra RACZYŃSKA, Małgorzata WAJDLICH, Michał NOWICKI

Raport o stanie leczenia nerkozastępczego
w polsce 2021 – komentarz redakcyjny

Raport o stanie leczenia nerkozastępczego
w polsce 2021 – komentarz redakcyjny