Uwięźnięcie przepukliny wraz z cewnikiem Tenckhoffa jako przyczyna niedrożności przewodu pokarmowego

Zmiany skórne w przebiegu zapalenia naczyń u chorej przewlekle dializowanej
18 January 2023
Terry’s nails in a nephrology outpatient clinic
18 January 2023

Joanna Korzycka Marcin Łubiński Michał Nowicki

Joanna KORZYCKA, Marcin ŁUBIŃSKI, Michał NOWICKI

Raport o stanie leczenia nerkozastępczego
w polsce 2021 – komentarz redakcyjny

Raport o stanie leczenia nerkozastępczego
w polsce 2021 – komentarz redakcyjny